Training Facilities

Image
AVAC is equipped with a wide range of facilities for production, research, consultation, and training. All these facilities are also available for rental by external parties.

Book your Room Now

SYARAT –SYARAT PENGGUNAAN DEWAN PERSIDANGAN, BILIKLATIHAN DAN BILIK PERBINCANGAN

TEMPAHAN
1.1 Tempahan hanya sah apabila keseluruhan bayaran sewaan dijelaskan sepenuhnya setelah mendapat pemakluman pengesahan/ kelulusan daripada pihak pengurusan INTEM/AVAC.

1.2 Kadar sewaan adalah mengikut speperti yang dinyatakan dalam Borang Permohonan.

1.3 Pihak INTEM/AVAC berhak untuk membatalkan sesuatu tempahan tanpa memberi sebarang sebab pada bila-bila masa atas kepentingan pihak INTEM/AVAC.

1.4 Penyewa adalah bertanggungjawab mendapatkan kebenaran yang sah daripada pihak berkuasa untuk mengadakan sesuatu program.
BAYARAN SEWA
CARA PENGGUNAAN
KEROSAKKAN / KEMALANGAN
SYARAT-SYARAT TAMBAHAN
Seminar Hall
Seminar Hall
2 Training Rooms
2 Training Rooms